Hverdagsfærdigheder

Dette hold er typisk for hunde over 1 år, som trænger til at øve sig mere i hverdagsfærdigheder  som gå pænt i snor, indkald, impulskontrol og hvad der ellers måtte være ønske om. Se længere nede på siden for øvelse vi kan arbejde med, som er hentet fra Dansk Kennelklubs tidligere program Kørekort til hund og som nu kaldes hverdagslydighed.

(Ved udfordringer, der skal individuelt behandles, som gøen af andre hunde, utryghed af forskellig slags ect. se enetimer og adfærdsbehandling og specialhold). 

Fokusholdene: Kom her Fido og Gå pænt Fido hører også ind under hverdagsfærdigheder.  Max.6 hunde på holdet og individuelle hensyn hvis din hund har brug for f.eks mere afstand til de andre hunde.

Træningen kan både foregå på træninsgpladsen men kan også være forskellige steder i Beder/Malling, for at generalisere hundens kunnen til forskelligt miljø. 

Tilrettelæggelse af træning:

Typisk større afstand mellem hundene for at bevare koncentrationen. Noget af træningen kan foregå i lang line, så vi hjælper de unge hunde til at blive ved jer, samtidig med at vi forsøger at øge kravene.

Der vil ikke være fri leg på holdet. Mange voksne hunde er ikke længere så sociale at de kan med alle andre hunde og de unge hunde kan have svært ved at blande træning og leg. Det kan være svært nok at koncentere sig med andre hunde til stedet og hvis de også tror der skal leges lige om lidt, så bliver det endnu sværere.

Hundenes sociale behov skal forsøges stillet på andre tidspunkter med passende legekammerater. Og man ermeget velkommen til at arrangere sig med nogle træningskammerater fra sit hold til leg på et andet tidspunkt . 


NB: Din hund skal være ansvarsforsikret og vaccineret efter dyrlægens anbefalinger for at kunne være med.OBS: Under "træningskalender" kan du se de planlagte hold.

KØREKORT TIL HUND - BRONZE, SØLV OG GULD

Hvad indeholder træningen på de forskellige niveauer i Kørekort Til Hund? 

Her kan du se en kort beskrivelse af de momenter, der indgår i Dansk Kennel Klubs Kørekort Til Hund-program:

Bronze-niveau

1. SAMLE OP EFTER HUNDEN OG KONTROL AF ID  

Hver fører medbringer en eller anden form for "høm-høm-pose" (og skal selvfølgelig benytte den om nødvendigt). Hunden skal bære navneskilt, være lovmæssigt forsikret og tilmeldt Dansk Hunderegister. Hunden skal forholde sig roligt, mens ID kontrolleres af bedømmer. 

2. HALSBÅND OG LINE 

Det er vigtigt, at halsbånd og line passer til hunden, og at føreren er i stand til at sætte det korrekt på hunden.  Vær opmærksom på, at hunden ikke kan trække sig ud af halsbåndet. Der må kun anvendes halsbånd (uden pigge) eller fast sele.

3. FØLGER I LØS LINE 

Hunden følger fører i slap line. Fører må ikke rykke i linen. Fører skal vise, at hunden kan følge fører på både højre og venstre side. Der lægges vægt på, at fører forstår at motivere hunden, og at der er god kontakt mellem hund og fører. (Bemærk, at der ikke er tale om "konkurrence-lydighed").

4. VENTER VED DØR/HAVELÅGE 

Hunden - der er i line - skal vente, mens dør/havelåge bliver åbnet. Det sikres, at der er fri bane, før fører og hund går igennem. Hunden venter derefter roligt, mens dør/havelåge bliver lukket.

5. OMGANG BLANDT MENNESKER OG HUNDE 

Hunden følger fører i slap line rundt blandt en gruppe af mennesker. Fører standser op i gruppen og samtaler med en person i ca. 1 minut. Imens skal hunden forholde sig roligt i sit, stå eller dæk (stillingen er valgfri og må skiftes, men hunden skal forblive rolig ved førers side). Hunden må vise interesse, men skal være til at kontrollere.

6. FORBLIVE PÅ STEDET I LINE 

Hunden kommanderes i enten sit, stå eller dæk. Linen lægges ved hunden. Føreren går ca. 3 meter fra hunden, der skal forholde sig i ro i 1 minut (et enkelt stillingskift kan accepteres). Herefter går føreren retur til hunden.

7. DAGLIG SOIGNERING 

Hunden skal roligt acceptere, at fører børster og berører den over hele kroppen i forbindelse med den daglige soignering (2-3 minutters soignering).

8. UNDERSØGES AF EN FREMMED 

Hunden skal roligt acceptere, at en venlig fremmed foretager en lettere undersøgelse af hundens pels, mund, øjne, ører, poter osv.

9. INDKALD 

Linen tages af hunden, og fører skal kunne kalde hunden til sig fra 5 - 10 meters afstand. Hunden skal blot komme direkte hen til fører - ikke nødvendigvis indtage nogen position. Hunden kan evt. holdes af en hjælper, mens fører går væk.

10. ANSVAR OG PLIGT SOM HUNDEEJER 

Fører stilles 6 relevante spørgsmål om hundeejerens ansvar og pligter i dagligdagen, hvoraf minimum 3 skal besvares korrekt.

Sølv-niveau

1. LEGE MED HUNDEN
Fører skal lege med sin hund på en rolig og kontrolleret måde. Hunden skal vise glæde herved, og fører skal kunne stoppe hunden. Der kan evt. benyttes legegenstande, som hunden er glad for. Legen må ikke bære præg af en apporteringsøvelse.

2. SPADSERETUR PÅ FORTOV
Hund skal følge fører i slap line - også når fører eksempelvis drejer til siden og vender om. Der standses ved fortovskant, hvor hunden roligt skal afvente, til fører tillader, at de krydser vejen til det modsatte fortov. På turen skal hunden roligt acceptere forstyrrelser fra f.eks. cyklister, mennesker, andre hunde, kondiløbere, kørestole, barnevogne, opslåede paraplyer osv.

3. INDKALD
Linen tages af hunden. Fører går ca. 10 meter fra hunden og kalder den til sig. Hunden skal komme direkte hen til fører, og der afsluttes med, at hunden forholder sig roligt tæt ved fører. Når hunden er helt i ro sættes linen på igen. Hunden kan holdes af en hjælper, mens fører går væk.

4. FORBLIVE PÅ STEDET I LINE
Hunden kommanderes i dækposition. Linen lægges ved hunden. Føreren går ca. 5 meter fra hunden, der skal forblive på stedet i samme position i 2 minutter. Herefter går fører retur til hunden.

5. IND OG UD AF BIL
Hund og fører går med slap line hen til bilen. Hunden afventer roligt, at bildøren bliver åbnet. Først når tilladelse bliver givet, må hunden hoppe ind i bilen. Bildøren lukkes. Hunden skal forholde sig roligt, indtil døren igen åbnes. Hunden skal ligeledes roligt afvente at få tilladelse til at forlade bilen igen. Vær opmærksom på, om hunden kan tåle at springe ind/ud af bilen, eller om hunden evt. skal løftes.

6. FØLGE FØRER VÆK FRA FORSTYRRELSER
Hund og fører går med slap line ind i en gruppe af mennesker med hunde, der alle føres i line. Fører tager linen af sin hund, går/løber væk fra gruppen og kalder på hunden. Hunden skal straks komme ved kaldet. Ca. 15 meter borte fra gruppen stopper fører og hund. Linen sættes på igen, mens hunden forholder sig roligt.

7. HILSE KONTROLLERET PÅ MENNESKER
En venlig fremmed person hilser først på fører og derefter på hunden. Hunden må ikke hoppe op ad den fremmede. Fører skal kunne bremse hund med stemmen, hvis den viser tegn på at ville hoppe op.

8. IKKE TIGGE
Fører tager mad frem og spiser, mens hunden er tæt ved i slap line. Dette skal hunden acceptere. Hunden må ikke udvise anmassende tigge-adfærd eller stjæle af maden.

9. UNDERSØGES AF EN FREMMED
Hunden holdes af fører og skal forholde sig roligt, mens en venlig fremmed undersøger hundens mund, øjne, ører, poter o.s.v. grundigt. Hunden skal acceptere henholdsvis at sidde, stå eller ligge, mens "undersøgelsen" finder sted.

10. ANSVAR OG PLIGT SOM HUNDEEJER
Fører stilles 8 relevante spørgsmål om hundeejerens ansvar og pligter. Min. 6 skal besvares korrekt.

Guld-niveau

1. SPADSERETUR PÅ FORTOV I VARIERET TEMPO
Hunden følger fører i løs line - også når fører skifter retning og tempo. Der standses ved fortovskant, hvor hunden roligt skal afvente førers tilladelse, før hund og fører går over gaden til det modsatte fortov. På turen skal hunden roligt acceptere kraftige forstyrrelser fra f.eks. andre hunde, cyklister, børn og/eller voksne, kørestole, barnevogne, kondiløbere osv.

2. BLIVE HOLDT AF EN FREMMED
Hunden holdes af en fremmed, mens føreren går ud af syne i en kort periode (ca. 1 min). Hunden skal forholde sig roligt imens.

3. INDKALD UDEN LINE
Fører går ca. 10 meter væk fra hunden og kalder hunden til sig (hunden kan evt. holdes af en hjælper, mens føreren går væk). Der afsluttes med at hunden følger fører i rimelig nærhed (uden line) over en afstand på ca. 10 meter.

4. KONTROLLERET FRIT FØLGE
Hunden, der ikke er i line, men er under kontrol, skal følge sin fører i rimelig nærhed over en afstand på ca. 25 meter. Der skiftes retning minimum 2 gange undervejs ligesom de passerer en anden fører med en hund i line.

5. FORBLIVE PÅ STEDET UDEN LINE
Hunden dækkes af og fører går ca. 10 meter fra hund, der skal forholde sig i ro i 2 minutter. Undervejs væk fra hunden, går fører ud af syne et kort øjeblik.

6. SENDE HUNDEN I "SENG"
Fører medbringer hundens kurv, tæppe eller lignende, som placeres ca. 5 meter fra hund og fører. Fører sender så hunden frem til tæppet, hvor hunden glad skal lægge sig og forblive i ro. Fører går derefter retur til hunden.

7. STOPPE HUNDEN
Hunden bevæger sig frit omkring fører uden line. I en afstand af ca. 10 meter fra fører stoppes hunden i enten sit, stå eller dæk. Fører går derefter til hunden og roser den.

8. EFTERLADE HUNDEN
Hunden bindes af i en ca. 2 m. lang line, og fører går ud af syne i ca. 3 minutter. Hunden skal roligt afvente at fører kommer retur (hunden må ikke hyle, gø eller lignende).

9. OMGÆNGELIGHED VED MAD
Et tyggeben eller lignende (noget spiseligt, hunden gerne vil have) lægges indenfor hundens rækkevidde. Hunden afventer roligt og efter ca. 3-5 sekunder får den tilladelse til at tage det. Hunden skal ligeledes acceptere at benet på et tidspunkt roligt bliver taget fra den af fører. Fører skal kunne kontrollere hunden alene ved brug af kropssprog og stemme.

10. ANSVAR OG PLIGT SOM HUNDEEJER
Fører stilles 10 relevante spørgsmål om hundeejerens ansvar og pligter. Min. 8 skal besvares korrekt.

Mysla og Mio med på arbejde. At have en velopdragen hund, som roligt kan tages med fx. på arbejde eller på besøg kommer ikke af sig selv, men skal læres:)

Mysla og Mio med på arbejde. At have en velopdragen hund, som roligt kan tages med fx. på arbejde eller på besøg kommer ikke af sig selv, men skal læres:)

Del siden